สถานะเซิร์ฟเวอร์ : ONLINE   จำนวนผู้เล่น : 232   จำนวนไอดี : 23,000